วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ตราจักร
จักรพันธุ์ ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
๗ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) ณ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร