วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –