วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –