วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –