วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร