วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๒ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
คณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
– พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
– คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอรนุช บุนนาค
ป.ช.,ป.ม.,ต.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสครบ ๑๘ ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ