วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –