วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
โอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี