วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงาน “ทูเกเธอะ ไฟท์ ไดอะเบทส์ แฟร์”
(Together Fight Diabetes Fair) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร