วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงาน “สานฝัน ปันน้ำใจ” ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร