วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์  ที่  ๑๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา  ๑๔.๐๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนคณะนายพิเชษฐ
ตอนพระรามตามกวาง ตอนลักสีดา และตอนยกรบ ในโอกาส “๕๐ ปี น้องใหม่อักษรศาสตร์ จุฬา ฯ รุ่น ๔๑”
ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส  พันธุมโกมล คณะอักษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๕.๔๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สถิตย์  สิริสิงห รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำ นางสาวกวินทิพย์  ประสงค์ยืนยง ผู้ได้รับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ไปศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science in Dentistry Program)
ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โรงเรียนทันตแพทย์ (University of Pennsylvania, School of Dental Medicine) สหรัฐอเมริกา