วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –