วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการอุปสมบทสามเณรวงศกร หร่องบุตรศรี นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร