วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –