วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีน และทรงทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด
ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่ ๒