วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน “อาสาศิลป์ สืบสานพระราชปณิธาน ปิดทองหลังพระ” ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม