วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๑.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานนานมี ๗๐ ปี เพื่อนแท้ความสำเร็จ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท ปราบ โชติกเสถียร ป.ช., ป.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
– นางสมพิศ หอมหวน และนางวิมลศรี หอมหวน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา
– นางสาวเพชรฎา อุษณพงศ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายไม้เท้า และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิราชสุดา
– คณะนักศึกษาทุนมูลนิธิราชสุดา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า
ในการศึกษา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิราชสุดา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ นำ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้า กราบทูลลา
เพื่ออุปสมบท
– รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา นำ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สมาคมนักเรียนเก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และคณะนักเรียนเก่าจิตรลดา รุ่น ๕ เฝ้า ถวายเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในงาน ฯ โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง และครอบครัว เฝ้า ถวายเงินที่ได้รับจากผู้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นางจวงจันทร์ ประวัติรุ่งเรือง สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์

/อนึ่ง เมื่อวันศุกร์…
– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี