วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน
“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖ (Thailand Inventors’ Day 2023) ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษ
มารุต บุนนาค ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณณวรี อำเภอควนขนุน และทอดพระเนตรนิทรรศการ
และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย กับงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง