วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –