กิจกรรมจิตอาสา จว.ยะลา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562

                       วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ศอ.จอส.อ.เมืองยะลา) ภายใต้การอำนวยการของ  นายสุวรรณ ช่วยนุกูล  นายอำเภอเมืองยะลา นำข้าราชการ ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  ทหาร  บัณฑิตอาสา บัณฑิตแรงงานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนามัสยิดยาแมะลางา ด้วยการทาสีกำแพง  ตัดหญ้า ทำความสะอาด  ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณภายในมัสยิดฯและโดยรอบ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน 
                        ผลการปฏิบัติ: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ