กิจกรรมจิตอาสา จ.หนองบัวลำภู

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

                 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น.   ศอ.จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาครบรอบ 26 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู    ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมี        นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการจังหวัดเนื่องในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน                                                                                  ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย