กิจกรรมจิตอาสา รร.บ้านบงตันเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินงาน หน่วยราชการในพระองค์ ส่วนราชการภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ รร.บ้านบงตัน อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ โดยมี พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นหัวหน้าคณะข้าราชบริพารในพระองค์ ฯ และเป็น ปธ.ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 14 ก.ย.61 ดังนี้

  1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 ราย ผลงานซ่อมแซมเบื้องต้นอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รร.บ้านบงตัน และวัดบ้านบงตัน สำเร็จตามแผน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน
  2. กรณี ตึกอาคารเรียน 2 ชั้น รร.บ้านบงตัน จำนวน 3 หลัง ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติวาตภัย เมื่อ ปี 2559 ยังไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากภาครัฐ ในวงเงิน งป.ประมาณการ หนึ่งล้านสองแสนเศษ  ศอญ.ได้ประสานเร่งรัดหน่วยเกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ ผ่าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผต.พิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ.ได้อนุมัติ งป.ช่อมแซมอาคารเรียน วงเงิน 1,262,500 บาท ลงวันที่ 14 ก.ย.61 
  3. กิจกรรมรับสมัครลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาและรับพระราชทานหมวกผ้าพันคอจิตอาสา จำนวน 2,540 ราย
  4. สิ่งของพระราชทาน
  • พระกระแสทรงขอบใจครูและนักเรียน รร.บ้านบงตัน
  • ครัวพระราชทานประชาชนจิตอาสา
  • หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 2,540 ชุด
  • ชุดเครื่องเขียนพระราชทาน นร.รร.บ้านบงตัน จำนวน 300 ชุด
  • กระปุกออมสินพระราชทาน จำนวน 1,000 กระป๋อง (ค้างจ่าย 700 กระป๋อง)