จิตอาสางานนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561

               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต คณะกรรมการจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษา ได้จัดจิตอาสานิทรรศการ/ล่ามภาษา บรรยายเนื้อหานิทรรศการให้แก่ ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสายน้ำที่มีความสืบเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน