จิตอาสาพระราชทาน 904 ปฏิบัติหน้าที่จุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในสถานการณ์โควิด-19

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ