จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564

      เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 “มีแล้วแบ่งปัน” มอบสิ่งของป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
      โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะได้ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 325 ถุง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 พร้อมมอบอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 200 ชุด มอบให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาสระบุรีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนพื้นที่เฝ้าระวัง

        สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รัก สามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ  มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปัน และสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ