จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จ.ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ฯ โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทาสีปรับภูมิทัศน์สะพาน ปลูกต้นผักกูดริมฝั่งฝายทดน้ำ และกวาดใบไม้ในบริเวณสถานปฏิบัติธรรม เพื่อนำเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยหมักและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2564
      ทั้งนี้ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดต่างๆ ก็ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขึ้นเช่นกันในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็น ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อันมีคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย