ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.ภูผาม่าน พร้อมด้วย หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชรบ. อปพร.บ้านหนองแห้ว อบต.วังสวาบ และหน่วยทหาร ร.8 พัน.2 ร่วมกันดับไฟป่า

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

        ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อ.ภูผาม่าน พร้อมด้วย หน่วยพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ชรบ. อปพร.บ้านหนองแห้ว อบต.วังสวาบ และหน่วยทหาร ร.8 พัน.2 ร่วมกันดับไฟป่า เนื่องจากสภาพผืนป่าแห้งแล้ง อันเป็นเหตุให้เกิดไฟป่า และเร่งทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นไม่ให้ลุกลาม เป็นการป้องกันแก้ไข มลพิษทางอากาศปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง(PM 2.5) ณ บ.หนองแห้ว ม.3 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ