จิตอาสาพัฒนา จว.สุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                    วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน่วย ศอ.จอส.อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์ โดย นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายคชภัค คงวัน ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแคน , ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอสนม , สมาชิก อส.ที่ ๑๓ สนม , เจ้าหน้าที่ รพ.สต ในพื้นที่ , อสม. , นายกเทศมนตรีตำบลแคน, ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแคน , กำนันตำบลแคน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลแคน ทุกหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๓ (สี่แยกตำบลแคน) อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์                                                                                                 ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริเวณถนนสะอาดมากขึ้น