จิตอาสาพัฒนา จว.สุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562

                     วันพฤหัสบดีที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐  ศอ.จอส. จว.สุโขทัย โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมของจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อำเภอบ้านด่านลานหอย  มี นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอบ้านด่านลานหอย นำจิตอาสาเข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ตัดหญ้า เเละปลูกต้นไม้บริเวณคันคลองเเม่รำพัน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๐๐ คน                                                                                                                                                                                                                    ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ