จิตอาสาพัฒนา จว.เพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562

                               วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย พร้อมปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต.ห้วยโรง และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนในชุมชน หมู่ที่ ๓ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
                              ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ