จิตอาสาพัฒนา จ.พิจิตร

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

               วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น.  หน่วย ศอ.จอส. พระราชทาน จังหวัดพิจิตร โดย ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร        ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ภายในหมู่บ้านโพธิ์แดน หมู่ที่ 11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา    จำนวน 20 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภานในหมู่บ้านโพธิ์แดน                                                                                                                                            ผลการปฏิบัติหน้าที่ : ภายในหมู่บ้านโพธิ์แดน มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน