จิตอาสาพัฒนา อ.เสาไห้

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

                       วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.   ศอ.จอส.อำเภอเสาไห้ จว.สระบุรี ภายใต้การอำนวยการของนายสรณต  ณ ศรีโต  นายอำเภอเสาไห้  ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองและประชาชนจิตอาสา ตำบลงิ้วงาม โดยการนำของ กำนันโพทอง ละอองปลิว กำนัน ต.งิ้วงาม จัดกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ
คลองห้วยแร่ บริเวณด้านหน้าวัดปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี พื้นที่ประมาณ ๕ ไร่  ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕ คน
                        ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ