คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (บางเขน)

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (บางเขน) เพื่อดูการสาธิต การบรรยายถึงภารกิจของจิตอาสาและการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริ ตลอดจนการฝึกเยาวชนจิตอาสาให้มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป