จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์ ป้องกันและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567 ณ ตำบลตากออก จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     นายอำเภอ บ้านตาก ปลัดอำเภอ รับผิดชอบงานตำบลตากออก บูรณาการ ประสานพลังร่วมกับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลตากออก ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ ป้องกันและควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2567 จุดที่ 1 บริเวณทางเข้า”แพะยาว”โดยได้การสนับสนุนรถน้ำ และรถเก็บขยะทางองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา