ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567

     วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 6 พื้นที่ โดยมีกิจกรรม จำนวน 9 กิจกรรม ดังนี้
     1. การฉายวีดีทัศน์พระราชประวัติ รัชกาลที่ 10 , ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย , ประวัติความเป็นมาของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
     2. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
     3. กิจกรรมพลังแห่งความดีสร้างเยาวชนสู่สังคมคุณภาพ
     4. กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     5. กิจกรรมจิตอาสารักษ์โลก (เก็บขยะ, แยกขยะ)
     6. การบริการตัดผมฟรี
     7. การเล่นเกมส์แจกของรางวัล
     8. การบริการอาหารจากรถครัวสนาม ลูกชิ้น ขนม โยเกิร์ต ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
     9. การ Live กิจกรรมวันเด็ก โดยผ่านเพจ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (เฟสบุ๊ค)
     ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช