มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับ ชมรมกตัญญูคลับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     มณฑลทหารบกที่ 33 จัดการฝึกอบรมเยาวชน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2566 ณ สำนักงานโครงการจัดการหมู่บ้านตัวอย่าง ห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่้งมีเยาวชนจากชมรมกตัญญูคลับ เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน

     โดยได้จัดการอบรมในเรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ โดย วิทยากรจิตอาสา 904, การป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลาย โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และ กิจกรรม จิตอาสา สร้างฝายชลอน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า