ศุนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ชลบุรีเป็นเมืองสะอาด” ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการศุนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ชลบุรีเมืองสะอาด” โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ ดำเนินการในลักษณะ Big Cleaning Day เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองสะอาด บริเวณถนนสายสุขุมวิท จำนวน 3 จุด
     1. บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน
     2. บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกะปี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดกวาดล้างถนน
     3. บริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน

     ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 โดยให้หน่วยงานบูรณาการจัดกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพัฒนาให้จังหวัดชลบุรีมีสภาพแวดล้อมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ