ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมภารกิจจัดเตรียมชุดสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566

     วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดเตรียมชุดสิ่งของพระราชทาน เพื่อเตรียมมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยองคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2,700 ชุด มอบให้แก่ประชาชน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ในพื้นที่ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก