ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน นำกำลังพลสนับสนุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 36 สนับสนุน ภารกิจ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปฏิบัติการภัยพิบัติ นำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จากสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากแม่น้ำป่าสัก และลำน้ำสาขาล้นตลิ่งกอปรระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา และภัยยังไม่ยุติ ในพื้นที่ 16 ตำบล 1143 หมู่บ้าน 11 ชุมชน มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 6,846 ครัวเรือน

     มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหาร โดยมีทหารจิตอาสาพระราชทานจาก มณฑลทหารบกที่ 36 จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก จำนวน 7,500 กล่อง โดยแบ่งเป็น 2 มื้อ มื้อกลางวัน เมนูข้าวและหมูหวาน จำนวน 3,750 กล่อง มื้อเย็น ข้าวและหมูผัดซอสพริกไทย จำนวน 3,750 กล่อง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

     ในการนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จิตอาสาประชาชน จำนวน 200 นาย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิกู้ภัย เข้าไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกับทีมเยียวยาสภาพจิตใจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน้นการดูแลประชาชนในทุกมิติ จิตอาสา ได้จัดชุดแพทย์เดินเท้า นำชุดยาสามัญพร้อมด้วยอาหารกล่องและข้าวสารเข้าไปมอบให้แก่ประชาชน และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

     มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานไปยังพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก อย่างหาที่สุดมิได้


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ