ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ประสานงานร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยทหารในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชน เหตุดินสไลด์ ทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่หล่นทับตัวบ้านราษฏรพังเสียหาย

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ประสานงานร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง หน่วยทหารในพื้นที่ โดย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กองร้อยทหารพรานที่ 3508 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ ว่าได้มีเหตุดินสไลด์ ทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่หล่นทับตัวบ้านราษฏรพังเสียหาย ณ บริเวณ บ้านบอลูโค๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของ นาง มื่อหริ เสือสุจิต บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีผู้อยู่อาศัย จำนวน 6 คน หน่วยจึงได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาภัยพิบัติ

     ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ เข้าทำการช่วยเหลือสกัดก้อนหินขนาดใหญ่ และเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณตัวบ้าน และหน่วยได้ประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เพื่อเข้าทำการซ่อมแซมในห้วงต่อไป