ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสามเงา จัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2566 จังหวัดตาก

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสามเงาจัดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2566 โดยมี นายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอสามเงา เป็นประธาน นายสุเทพ เสวขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวังจันทร์ พร้อมด้วยหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ตก 16 (เด่นไม้ซุง) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากทางเขื่อน เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

     โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้และผักสวนครัว กิจกรรมห่มดินเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน และ กิจกรรมการขยายจุลินทรีย์ EM เพื่อเป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง เนื่องจากทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน จึงเน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ