จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ผนึกกำลังจิตอาสา ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลทุ่งรวงทอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง ภายใต้การนำของนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ในฐานะผอ.จอส.พระราชทาน อ.จุน จ.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวณัชชา อินต๊ะรัตน์ ปลัดประจำตำบลทุ่งรวงทอง บูรณาการการทำงานร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ประชาชนจิตอาสา กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่าเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ได้ระยะทางแนวกันไฟประมาณ 800 เมตร ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ