ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำแนวกันไฟในพื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม ณ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการทำกิจกรรมจิตอาสา ทำแนวกันไฟในพื้นที่วัดอนาลโยทิพยาราม โดยมี นายกเทศบาล กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสามตำบล หน่วยควบคุมไฟป่าพะเยา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟในครั้งนี้ จำนวน 150 คน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟลุกลามเข้ามายังตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ