จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ พร้อมปลูกผักโครงการอาหารกลางวันจากผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันธุ์ดี ให้โรงเรียนบ้านซำเตย จังหวัดพิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ มอบชุดนักเรียน จำนวน 72 ชุด และผลิตภัณฑ์นมผงอัดเม็ด จำนวน 40 กล่อง ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งปลูกผักสวนครัวจากผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านซำเตย ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ