ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ ณ บริเวณแก้มลิงบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จิตอาสา 904 จังหวัดพิจิตร และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 522 คน ร่วมทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์รอบบึงสีไฟ ณ บริเวณแก้มลิงบึงสีไฟอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการบำรุงรักษาบึงสีไฟและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณบึงสีไฟ โดยบริเวณรอบบึงสีไฟ มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชน