ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

     ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จิตอาสา904 ชุด Army Barber Delivery ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไชยสถาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการตัดผมให้แก่ครอบครัวนักเรียน ณ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ