ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม ” Kick Off ” พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช ณ คลองโสม ม.8-9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย.65 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปราจีนบุรี โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม ” Kick Off ” พัฒนาฟื้นฟู แหล่งน้ำ กำจัดวัชพืช โดยการนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ คลองโสม ม.8-9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ