ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกต้นไม้ใน “วันรักต้นไม้ของชาติ“ ณ วัดคุณพุ่ม(วัดหนองในดง) ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ และปลูกต้นไม้ใน “วันรักต้นไม้ของชาติ“ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม และวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดคุณพุ่ม(วัดหนองในดง) ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณวัดฯ

     ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในน้ำพระราชหฤทัย อีกทั้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้

     ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และมอบหมายให้กรมป่าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้ที่มีคุณภาพ ไว้แจก ให้ประชาชนที่สนใจ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เพราะต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ