จิตอาสาพระราชทาน อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพิบูลมังสาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านห้วยแดง ผู้นำชุมชน พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระมงคลวชิรากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะสงฆ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำ และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ที่ ฝายห้วยนาควายน้อย หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตาม “โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่ว่างเปล่าทำให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน ป้องกันการพังทลายของหน้าดินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นรณรงค์และส่งเสริมให้ส่วนราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เป็นการอนุรักษ์ดิน และน้ำและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม และรู้จักถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก เนื่องจากหญ้าแฝกมีประโยชน์ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 500 กล้าตามแนวตลิ่งสองฝั่ง สำหรับ “ฝายห้วยนาควายน้อย” แห่งนี้ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ 3 หมู่บ้าน 280 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 3,000 ถึง 4,000 ไร่


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ