ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกลดการพังทะลายของหน้าดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และชาวบ้านห้วยหยวก ร่วมใจปลูกป่าพัฒนาพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกลดการพังทะลายของหน้าดิน เพื่อเป็นการแก้ไขสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ ป่าบ้านแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่